Byg en fælles identitet

Workshops faciliteret ved brug af 

LEGO® SERIOUS PLAY® metoden 

samt en god stak LEGO® klodser

LEGO® SERIOUS PLAY ® er en intuitiv og visuel metode som skaber dialog om

Logo 9Faktorer Concepts4Life

samarbejde og teamwork

Logo 9Faktorer Concepts4Life

faglige udfordringer

Logo 9Faktorer Concepts4Life

optimering af processer

Logo 9Faktorer Concepts4Life

udvikle og teste strategier

Logo 9Faktorer Concepts4Life

personlig udvikling

LEGO® SERIOUS PLAY®

Fordele ved værktøjer som LEGO® SERIOUS PLAY® Methodology

“Lad hænderne tale”: 

Processen bygger på det intuitive, hvor hænderne skaber det, som der skal tales om. 

Vi lærer og husker bedre, når vi bruger hænderne. 

Med hænderne lader vi os ikke begrænse. Det giver plads til innovation, udvider vores forståelse for emnet og skaber muligheder for at sætte ord på vanskelige situationer.

Dermed bliver vi bedre til at løse problemerne.  

Inddragende: 

Alle kan være med. Alle involveres. Og det kræver ikke særlige evner.

Deltagerne bidrager med hver deres indsigter og kompetencer. 

Alle de “stille stemmer” sættes i spil. 

I vil opleve fordybelse og engagement. 

Deltagerne inspireres og bygger videre på de ideer, der opstår undervejs. Undervejs vil der være en naturlig forventningsafstemning.

Real Time: 

Vi tager udgangspunkt i den virkelighed I befinder jer i her og nu. 

Det gør muligt at sætte ord på svære emner, så vi sammen kan gå efter bolden og ikke individet.

Simplificere: 

Med de konstruktioner I skaber og dialogen I har undervejs, kan I få gjort noget komplekst mere enkelt og forståeligt for alle.

Emnet bliver mere håndgribeligt og noget som I kan tage fat på her og nu. 

I forholder jer til emnet som er og som det opleves. 

I kan teste og afprøve processer og dermed lettere fjerne forhindringer.

Øjenåbner: 

Kreativiteten giver jer mulighed for at anskue problematikker fra andre vinkler og se muligheder ud over det, som I allerede har talt om eller tænkt over.

Med metoden kan I udspille scenarier og dermed teste sårbarhed og reaktioner i jeres virksomhed. 

Kreativiteten skaber nye ideer og mulighed for at bygge broer til noget nyt.

Identitet: 

Med metoden udforsker jeres samarbejde. 

Undervejs vil en ny kollektiv bevidsthed udvikle sig – med nye værdier og perspektiver. 

Den løbende dialog og det visuelle format skaber en kulturel forankring.

I får mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende i et sikkert og trygt miljø.

Workshop eksempel

Fra individualister til teamspirit

Workshoppen faciliteres med brug af LEGO® Serious Play® materialer og metoder. Ved hjælp af klodser bygger og udvikler teamet en fælles identitet med afsæt i de personlige værdier, interesser og kompetencer.

Metoden giver det enkelte individ mulighed for at opnå et klart billede af hvem de er og hvorfor de føler lyst til at gøre det, de gør dagligt på jobbet.

De opnår også dybere kendskab til kollegernes adfærd og adfærdsmønstre.

Sammen bliver teamet opmærksom på, hvordan de bidrager positivt og negativt til arbejdsopgaverne og atmosfæren på jobbet.

Med denne viden og indsigt, samt de sociale forbindelser, der skabes undervejs i workshoppen, kan de skabe en fælles identitet og fremadrettet udnytte det potentale, der er i teamet.

Den komplette workshop er et 2 dages forløb.

Afhængig af hvor bredt eller dybt i ønsker at gå med et tema, så er det muligt at opdele forløbet i mindre dele:
F.eks. til en halv- eller heldags workshop.

Mød jeres workshop facilitator

Heidi Fobian Hansen er uddannet facilitator i LEGO® Serious Play ® Metoden. 

Har desuden siden 2020 været uddannet i og arbejdet med Grafisk Facilitering, Proces Facilitering og Online Facilitering

Heidi driver virksomheden www.concepts4life.com, som målrettet arbejder med at skabe trivsel på arbejdspladser. 

Lego Serious Certification Badge